ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/11/1978

חוק שירות המדינה ( גמלאות) (תיקון מס' 20) (שירות חובה של שוטר וסוהר ), התשל"ט -1978 הצעת חוק ע"ט של ח. כ ש. ארבלי - אלמוזלינו; שכרם של השוטרים במשטרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים