ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/11/1978

שונות; תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשל"ח-1978; תקנות הביטוח הלאומי (הפחתת נקודת קצבה מקצבת ילדים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים