ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/11/1978

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תקנות בעניין צרכי מזון); תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש עיר וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והוון), התשל"ט - 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים