ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/11/1978

הנפקת כרטיסים למשפחות מרובות ילדים; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - תקנות בדבר תשלום מקדמות; חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 - צו בדבר הגדלת שיעורי הקנסות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים