ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/11/1978

חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים