ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/11/1978

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משלוב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר תשלום מקדמות; חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 - צו בדבר הגדלת שיעורי הקנסות; פטור מתחולת חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 הודעה בדבר פטור מתחולת החוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים