ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/10/1978

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10), התשל"ט - 1978 - נוסח לוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים