ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/09/1978

הסכם הניידות; קביעת תנאים נלווים לשכר ראשי רשויות מקומיות וסגניהם (מכתב שר הפנים מיום 29 ביוני 1978); תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), התשל"ח - 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים