ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/09/1978

תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכה), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים