ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/08/1978

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), (תיקון מס' 10), התשל"ח-1978; תקנות הנכים (הסכום המכסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים