ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/08/1978

החלת האיסורים המנויים בסעיף 1 לחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 על עובדי הוראה; פיצויי התייקרות לשכבות החלשות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים