ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1978

העסקתם של קטינים בעבודה בלתי מאורגנת בניגוד לחוק; חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התשל"ח- 1978-הצעת חוק קל"ב של חברת -הכנסת שרה דורון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים