ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/07/1978

החלפת התינוקות בבית החולים רמב"ם בחיפה; מצבם של בתי-החולים הפרטיים לחולים כרוניים; פקודת הסמים המסוכנות, התשל"ג - 1973 - הודעה בדבר שינוי התוספת לפקודה מכתבו של שר הבריאות, מס' 8/15 המ - 114 מיום כ"ח בסיון, התשל"ח - 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים