ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/07/1978

חוק תגמולים לאסירי ציון ומשפחות הרוגי מלכות, התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים