ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1978

חוק שירות לאומי (תיקון), התשל"ח-1977-הצעת חוק של חברת-הכנסת חייקה גרוסמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים