ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/07/1978

נושאים לדיון בישיבה של הוועדה - ריפוי שיניים; סקירתו של שר העבודה והרווחה - המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים