ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/07/1978

שינויים בהסכם הניידות; תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכה), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים