ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/07/1978

חוק שירות המדינה ( גמלאות) ( תיקון מס' 19), התשל"ח- 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים