ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/06/1978

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10), התשל"ח-1978; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 1. צו בדבר הגדלת מענק נישואין ליתום 2. צו בדבר הגדלת מענק בר מצוה ליתום; מסקנות ועדת העבודה והרווחה בנושא: "הצורך הדחוף בפתיחת המחלקה הקרדיולוגית בבית-חולים רמב"ם בחיפה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים