ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/06/1978

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר זכויות מתנדבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים