ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/06/1978

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 19), התשל"ח - 1978; חישוב המשכורת קובעת לצורך תשלום פנסיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים