ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/06/1978

חוק הביטוח הלאומי- תקנות בדבר זכויות מתנדבים; חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963-התראה בדבר החלת החוק על עובדי שירות התעסוקה; מפוטרי "כיתן דימונה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים