ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/06/1978

בחירת ועדת משנה לעניין שכר שוטרים; חוק תגמולים לאסירי ציון ומשפחות הרוגי מלכות, התשל"ז - 1977 - הצעת חוק של חברת הכנסת שושנה ארבלי - אלמוזלינו; קביעת ועדת משנה לטיפול בבעיות הילד האוטיסטי, הילד הפגוע ובעיות חרשים-אלמים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים