ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/05/1978

דברים לזכרו של עו"ד בנימין גרינברג ז"ל; חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל ( גמלאות) (תיקון מס' 11), התשל"ח-1978; סדרי העבודה של הוועדה; צו לפי סעיף 18 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969; תיקון לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 32)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים