ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/05/1978

המשכורת הקובעת לצורך חישוב הפנסיה; סדר עבודת הוועדה; קביעת ועדת משנה לעניין בתי החולים; תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני) (תיקון), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים