ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/05/1978

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 32), התשל"ח-1978; סדר עבודות הוועדה; תקנות בדבר בנות בשירות לאומי בהתנדבות; תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון הנכים) (תיקון), התשל"ח-1978; תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים