ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/05/1978

חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התשל"ח - 1978; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י - 1950 1. צו בדבר הגדלת מענק הנישואין ליתום 2. צו בדבר הגדלת סכום המענק ליתום שהגיע למצוות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים