ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/05/1978

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 32), התשל"ח - 1978; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים