ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/04/1978

אישור נציג נוסף של הוועדה לוועדה המשותפת לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 13), התשל"ח-1978; מסקנות הוועדה בעניין "מניעה העלאה התעריפים להחזקה ילדים במעונות"; תקנות העונשין (הפסקת הדיון ), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים