ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/04/1978

דברים לזכרו של מר משה לוין ז"ל; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 31), התשל"ח - 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים