ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/03/1978

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר ביטוח אימהות; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 צו בדבר החלפת לוח ו'; חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957 תקנות בדבר רישום ציוד הנדסי; תקציב פיתוח של מעונות יום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים