ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/03/1978

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 31), התשל"ח1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים