ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/03/1978

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 31), התשל"ח 1978; חוק מס מקביל (תיקון מס' 3), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים