ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/03/1978

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 31), התשל"ח-1978; חוק מס מקביל (תיקון מס' 3), התשל"ח-1978; תחנת מגן דוד ב"מעלות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים