ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/03/1978

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 11), התשל"ח-1977 - הצעת חוק של חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו; מסקנות הוועדה בעניין: "מניעת העלאת התעריפים להחזקת ילדים במעונות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים