ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/03/1978

הקרנת הסרט "לגעת במלים" ופגישה עם נציגי אגודת החרשים; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959 - הודעה על פטור מתחולת החוק - הצעה להחלטה; מסקנות הוועדה בנושא - "הצורך הדחוף למנוע את סגירת תחנת מגן דוד אדום בעיירה מעלות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים