ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/02/1978

מסקנות הוועדה בעניין קיצבאות ילדים; תשובת מנכ"ל משרד העבודה והרווחה לדיון על תקציב המשרד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים