ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/02/1978

הסכם בדבר גימלת ניידות; מסקנות ועדת העבודה והרווחה בנושא "אי-קיום תורנויות לילה על-ידי רופאים ביישובי הנגב"; מסקנות ועדת העבודה והרווחה בנושא "פיטורים המוניים במפעל כיתן דימונה"; מעמדו של המוסד לביטוח לאומי; תקנות לפי חוק ביטוח מתנדבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים