ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/02/1978

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 2) - המשך הדיון; תיקון תקנות בדבר התנאים לשימוש בסמכות נציב השירות וועדת השירות בעניין המשך העסקתו של עובד מעל גיל 65

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים