ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/02/1978

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959-הודעה על פטור מתחולת החוק; מכתבו של מר י. קדמן, מזכיר ארצי של איגוד העובדים הסוציאליים. אל יו"ר ועדת העבודה והרווחה חבר- כנסת מ. פרוש; מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעניין פיטורים המוניים במפעל כיתן דימונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים