ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/01/1978

הודעת נציג משרד התעשייה המסחר והתיירות בעניין הפסקת מימון נסיעות של עובדים מדימונה לסדום; חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס 2), התשל"ח-1978 - נוסח לוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים