ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1978

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום ), התש"י - 1950 - צו בדבר הגדלת מענק נישואין ליתום; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י - 1950 - צו בדבר מענק ליתום שהגיע למצוות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים