ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/01/1978

התפטרותם של חברי הכנסת ומ. קצב מחברותם בוועדת העבודה והרווחה; חוק שירותי הדת היהודים (תיקון מס 2), התשל"ח - 1978; מערכת הפיצויים של הביטוח הלאומי בעקבות המדיניות הכלכלית החדשה של הממשלה מיום 28 אוקטובר 1978- השלמת הפיצוי לילדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים