ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/01/1978

חוק הביטוח הלאומי -צו בדבר החלפת לוח ו' (מענק לידה); סדר עבודת הוועדה; קיצבאות ילדים-מערכת הפיצוי של הביטוח הלאומי כתוצאה מהמדיניות הכלכלית החדשה של הממשלה מיום 28.10.77, השלמת הפיצוי לילדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים