ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/01/1978

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 2), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים