ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/01/1978

אשפוזם של קטינים מכורים לסמים בבתי - חולים לחולי נפש; חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 2), התשל"ה - 1975; מינוי חברים לוועדת משנה משותפת לוועדת החינוך והתרבות וועדת העבודה והרווחה לבדיקת המצב במוסד לילדים מפגרים על שם תינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים