ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/01/1978

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס 2), התשל"ה -1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים