ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/12/1977

מערכת הפיצויים של הביטוח הלאומי בעקבות המדיניות הכלכלית החדשה של הממשלה מ-28 באוקטובר 1977; פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 - צו בדבר תחולת פקודת הבטיחות בעבודה על סדנאות במוסדות חינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים