ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/11/1977

קיצבאות הילדים- המשך דיון; תופעות של העסקת עובדים מהשטחים בתנאי עבודה בלתי נאותים - סיכום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים