ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/11/1977

חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4); חוק לתיקון פקודת המיילדות (מס' 3), התשל"ז-1977; תקנות שירות עבודה בשעת חירום (תשלום תגמול) (ביטול), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים